หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
EB 8 ข้อ 5 บันทึกข้อความขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ไฟล์แนบ    5 บันทึกข้อความขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการเ_11120_5e6efddf53f30.pdfบันทึกข้อความขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น


โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ศุภชัย นะที