หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
EB 25 ข้อ 2.3 รอบที่ 2 มาตรการ กลไก หรือการวางระบบกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ไฟล์แนบ    EB25-ข้อ-2.3-รอบที่-2._11120_5d4b7700c59b1.pdfมาตรการ กลไก หรือการวางระบบกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ศุภชัย นะที