หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค 13:58:00 - 06 ส.ค. 2564
2 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) 09:46:00 - 02 ส.ค. 2564
3 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายวัน) (พนัก... 09:31:00 - 15 ก.ค 2564
4 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายวัน) 10:51:00 - 19 ต.ค. 2563
5 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายวัน) 09:50:00 - 22 ก.ย. 2563
6 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายวัน) 16:11:00 - 03 ก.ย. 2563
7 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน 16:04:00 - 29 ต.ค. 2562
8 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) 13:22:00 - 21 ต.ค. 2562
9 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานเกษต... 16:13:00 - 07 ต.ค. 2562
10 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 13:41:00 - 27 ก.ย. 2562
11 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน 13:41:00 - 27 ก.ย. 2562
12 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานบริการ(ประจำห้องยา) 13:39:00 - 27 ก.ย. 2562
13 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 13:37:00 - 27 ก.ย. 2562
14 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งนักกายภาพบำ... 11:37:00 - 16 ก.ย. 2562
15 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา 16:41:00 - 10 ก.ย. 2562
16 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานเกษต... 14:32:00 - 10 ก.ย. 2562
17 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักรักษาคว... 11:38:00 - 10 ก.ย. 2562
18 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) 09:04:00 - 30 ส.ค. 2562
19 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าว(จ้างเหมาบริการ) 12:33:00 - 22 ส.ค. 2562
20 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) 2 อัตรา 08:47:00 - 05 ส.ค. 2562
21 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพ... 09:00:00 - 25 ม.ย. 2562
22 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานเปล 15:59:00 - 16 ม.ค. 2562
23 . ประกาศรับสมัครงาน ทดสอบระบบรับสมัครงาน 22:52:56 - 28 ต.ค. 2560
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ศุภชัย นะที