หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
ทีมทันตบุคลากร กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ร่วมกับสาธารณสุขอาเภอแม่แจ่ม และทันตแพทย์จากโรงพยาบาลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล เนื่องในวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน โดยมีกิจกรรมให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไปทุกสิทธิการรักษา ทุกกลุ่มอายุ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จากการดาเนินกิจกรรมมีประชาชนเข้ารับบริการทั้งหมด ๙๙ ราย ประกอบไปด้วย ถอนฟัน ๑๔ ราย ๑๖ซี่, อุดฟัน ๒๙ ราย ๔๒ ซี่ ๕๖ ด้าน, ขูดหินปูน ๔๕ ราย, เกลารากฟัน ๒ ราย, ผ่าฟันคุด ๓ ราย ๓ ซี่, พิมพ์ปากเพื่อทาฟันปลอม ๒ ราย, แก้ไขฟันปลอม ๑ ราย, ตรวจฟัน ๒ ราย, ถ่ายภาพเอ็กซเรย์ในช่องปาก ๔ ราย โดยจัดกิจกรรม ณ. กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
นายศุภชัย นะที
โพสต์เมื่อ 16 ม.ย. 2564

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ศุภชัย นะที