หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
กิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็กอายุ 0-12ปี
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30-12.00 น กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา และ อสม.ตำบลช่างเคิ่ง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็กอายุ 0-12 ปี ในโรงเรียนและค้นหาเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือประวัติไม่ชัดเจนในชุมชนเขตพื้นที่รับผิดชอบ มีเด็กได้รับบริการวัคซีนในการรณรงค์ครั้งนี้ จำนวน 148 ราย และได้ค้นพบเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือประวัติไม่ชัดเจน จำนวน 5 ราย(แรงงานต่างด้าว)และดำเนินการให้วัคซีนกับเด็กกลุ่มดังกล่าว ทั้งนี้ได้เน้นย้ำการค้นหาเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนหัดหรือประวัติไม่ชัดเจนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการให้บริการวัคซีนหัดแก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
นายศุภชัย นะที
โพสต์เมื่อ 15 พ.ย. 2562

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ศุภชัย นะที