หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
พระราชทานพระราชานุญาตให้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร พลเอก อรชุน พิบูลนครินทร์ (ฟอกไตเทียม)
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร พลเอก อรชุน พิบูลนครินทร์ (ฟอกไตเทียม) โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่.
วันนี้ (28 มิถุนายน 2562) ที่โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะรองประธานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารไตเทียมพระราชทาน พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โดยมีนายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ส่วนงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล เป็นอาคาร 2 ชั้น ให้บริการฟอกไต รองรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มและอำเภอใกล้เคียง ซึ่งอยู่ห่างไกลทุรกันดาร ให้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ เข้าถึงบริการได้สะดวก ลดค่าใช้จ่ายการเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาลจังหวัด
นายศุภชัย นะที
โพสต์เมื่อ 10 ก.ค 2562

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ศุภชัย นะที