หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
โครงการสร้างคนของแผ่นดิน
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จัดโครงการสร้างคนของแผ่นดิน
( กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร) ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2562 จำนวน 2 รุ่นๆละ 1วัน
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพระราชทาน 7
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาเพิ่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน
นายศุภชัย นะที
โพสต์เมื่อ 10 ก.ค 2562

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ศุภชัย นะที
 HosThai.com