หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ความรู้เรื่อง PM 2.5 สาเหตุ ผลกระทบต่อสุขภาพ
วันที่ 5 เมษายน 2562 นายแพทย์อธิป สกลวสันต์ นายแพทย์ปฏิบัติการ ตัวแทนจากคณะกรรมการตัวแทนสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย (PCT)
ได้มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง PM 2.5 สาเหตุ ผลกระทบต่อสุขภาพระยะสั้นและระยะยาว แนวทางการปฏิบัติตัวและการป้องกันตนเอง และสอนวิธีใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ให้แก่แกนนำอสม.ตำบลช่างเคิ่ง จำนวน 19 คน เพื่อให้แกนนำอสม.มีความรู้สามารถนำไปเผยแพร่แก่กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปอย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมอาคารพระราชทาน 7 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และแจกหน้ากากอนามัยให้แก่แกนนำอสม. จำนวน 50 ชิ้น
นายศุภชัย นะที
โพสต์เมื่อ 05 ม.ย. 2562

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ศุภชัย นะที
 HosThai.com