หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ข่าว/กิจกรรม
 
 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา "ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต"
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
รายนามผู้บริจาคสิ่งของ ต้านโควิด-19
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์
เชิญชวนบริจาคช่วยชาวแม่แจ่ม
โครงการผ่าตัดตาโรคต้อ วันที่ 5 ธันวาคม 2562
กิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็กอายุ 0-12ปี
ตาต้อกระจกและต้อเนื้อ
ทำฟันฟรี
มุทิตาจิต 2562
ซ้อมแผนอัคคีภัย 2562
พระราชทานพระราชานุญาตให้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร พลเอก อรชุน พิบูลนครินทร์ (ฟอกไตเทียม)
โครงการสร้างคนของแผ่นดิน
คุณอภิรดี บัวสมบูรณ์และคณะจากร้าน Ordinary Closet ได้จัดมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สนับสนุนการบริการ
ความรู้เรื่อง PM 2.5 สาเหตุ ผลกระทบต่อสุขภาพ
รายงานสถานการณ์หมอกควัน
วิธีป้องกันตัวเองจากฝุ่นควัน
โครงการอบรมผู้ดูแลด้านแพทย์แผนไทยในชุมชน ดูแลผู้สูงอายุ ป้องกันติดบ้าน ติดเตียง
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วม เติมเต็มความสุข แบ่งปันของขวัญให้กับน้อง ๆ
กีฬาสาธารณสุขสายใต้
บุคลากรโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล ฯ ร่วมงานพิธีวันปิยมหาราช
บุคลากรโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล ฯ ร่วมงานพิธี 13 ตุลาคม 2561
งานเกษียณอายุราชการ
คุณธัญสิริ กัญทจันทร์ ร่วมบริจาคผ้าห่ม จำนวน 999 ผืน
รพ. เทพรัตนเวชชานุกูลฯ อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่ลดการใช้ถุงพลาสติก
แพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนฯ ในการผ่าตัด
จิตอาสาร่วมพัฒนาโรงพยาบาล
ผู้มีสิทธิข้าราชการ และบุคคลในครอบครัว มา รพ. อย่าลืมพกบัตรประชาชน
รดน้ำดำหัวหัวหน้าส่วนราชการ แม่แจ่ม
รดน้ำดำหัว ผอ.
สมาคมภริยาอัยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
การท่าเรือแห่งประเทศไทยสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
คุณสายลดา สิทธิวงค์และคณะ บริจาคของใก้กับรพ. เทพรัตนเวชชานุกูล ฯ
อบรมการใช้งานโปรแกรม Smart Document
โรคพิษสุนัขบ้า
ITA
ทำบุญตักบารต(ช่วงเช้า) เลี้ยงปีใหม่(ช่วงบ่าย)
จตุรมิตรสัมพันธ์ 2561
ออกหน่วยบริจาคเลือด
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ศุภชัย นะที