หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

                                                                 

                 ฝ่ายเภสัชกรรม     งานป้องกันและควบคุม      ฝ่ายซักฟอกและจ่ายกลาง     ข้อมูล 43 แฟ้มรอการแก้ไข
                การติดเชื้อในโรงพยาบาล
        
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ศุภชัย นะที
 HosThai.com