หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
                                                                                                                                                           
                          
 ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

15 ส.ค. 2561

08 มิ.ย. 2561

08 มิ.ย. 2561

08 มิ.ย. 2561

08 มิ.ย. 2561


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

29 ก.ย. 2563

28 ก.ย. 2563

25 ก.ย. 2563

27 ส.ค. 2563

27 ส.ค. 2563


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

20 ต.ค. 2563

15 ต.ค. 2563

08 ต.ค. 2563

05 ต.ค. 2563

24 ก.ย. 2563


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

19 ต.ค. 2563

22 ก.ย. 2563

03 ก.ย. 2563

29 ต.ค. 2562

21 ต.ค. 2562

          สาระน่ารู้         

- เกาะติดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)/สื่อความรู้/คำแนะนำแนวทางดำเนินงาน (Cr.เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ด้านเวภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข)
- อัพเดทสถานการณ์โควิด 19 ล่าสุด (Cr.กระปุก.คอม)
ข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากเว็บไซต์กระทวงสาธารณสุข

---------------------------------------------------------------------------


 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
"ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการนำบัตรโรงพยาบาล และบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งมารับบริการ"
นพ.สมมิตร สิงห์ใจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
ระบบบริหารความเสี่ยง
แนวทาง ITA 2561
แนวทาง ITA 2562
รับร้องเรียน
ระบบ Backoffice
ดาวน์โหลดเอกสาร
การจัดการความรู้
ขั้นตอนการให้บริการ
Nurseinfo
แนวทาง ITA 2563
ระบรายงานข้อมูล
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00531 - สสอ.แม่แจ่ม
  05831 - รพ.สต.ท่าผา
  05832 - รพ.สต.บ้านทับ
  05833 - รพ.สต.แม่ศึก
  05834 - รพ.สต.แม่ศึก
  22380 - รพสต.บ้านนาฮ่อง
  05835 - รพ.สต.แม่นาจร
  05836 - รพ.สต.แม่นาจร
  10266 - สสช.บ้านแม่แฮเหนือ
  05837 - รพ.สต.บ้านจันทร์
  23736 - รพช.วัดจันทร์
  05838 - รพ.สต.ปางหินฝน
  05839 - รพ.สต.ปางหินฝน
  05840 - รพ.สต.กองแขก
  13987 - รพ.สต.กองแขก
  13988 - รพ.สต.แม่แดด
  23976 - รพสต.บ้านแม่ตะละ
  13989 - รพ.สต.แจ่มหลวง


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  รพช.เทพรัตนเวชชานุกูล
  รพช.เชียงดาว
  รพช.ดอยสะเก็ด
  รพช.แม่แตง
  รพช.สะเมิง
  รพช.แม่อาย
  รพช.พร้าว
  รพช.สันป่าตอง
  รพช.สันกำแพง
  รพช.สันทราย
  รพช.หางดง
  รพช.ฮอด
  รพช.ดอยเต่า
  รพช.อมก๋อย
  รพช.สารภี
  รพช.เวียงแหง
  รพ.ไชยปราการ
  รพช.แม่วาง
  รพช.แม่ออน
  รพช.วัดจันทร์
สร้างงาน    

วีดีทัศน์ ทั้งหมด   
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ศุภชัย นะที