หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

04 มี.ค. 2564

15 ส.ค. 2561

08 มิ.ย. 2561

08 มิ.ย. 2561

08 มิ.ย. 2561


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

10 ก.ย. 2564

30 ส.ค. 2564

26 ส.ค. 2564

26 ส.ค. 2564

26 ส.ค. 2564


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

21 ก.ค 2564

08 ก.ค 2564

22 มิ.ย. 2564

11 มิ.ย. 2564

25 พ.ค. 2564


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

12 ต.ค. 2564

06 ส.ค. 2564

02 ส.ค. 2564

15 ก.ค 2564

19 ต.ค. 2563


นพ.สมมิตร สิงห์ใจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
ระบบบริหารความเสี่ยง
แนวทาง ITA 2561
แนวทาง ITA 2562
รับร้องเรียน
ระบบ Backoffice
ดาวน์โหลดเอกสาร
การจัดการความรู้
ขั้นตอนการให้บริการ
Nurseinfo
แนวทาง ITA 2563
แนวทาง ITA 2564
แนวทาง ITA 2565
ระบบรายงานข้อมูล
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00531 - สสอ.แม่แจ่ม
  05831 - รพ.สต.ท่าผา
  05832 - รพ.สต.บ้านทับ
  05833 - รพ.สต.แม่ศึก
  05834 - รพ.สต.แม่ศึก
  05835 - รพ.สต.แม่นาจร
  05836 - รพ.สต.แม่นาจร
  05837 - รพ.สต.บ้านจันทร์
  05838 - รพ.สต.ปางหินฝน
  05839 - รพ.สต.ปางหินฝน
  05840 - รพ.สต.กองแขก
  10266 - สสช.บ้านแม่แฮเหนือ
  13987 - รพ.สต.กองแขก
  13988 - รพ.สต.แม่แดด
  13989 - รพ.สต.แจ่มหลวง
  22380 - รพสต.บ้านนาฮ่อง
  23736 - รพช.วัดจันทร์
  23976 - รพสต.บ้านแม่ตะละ


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  รพช.เทพรัตนเวชชานุกูล
  รพช.เชียงดาว
  รพช.ดอยสะเก็ด
  รพช.แม่แตง
  รพช.สะเมิง
  รพช.แม่อาย
  รพช.พร้าว
  รพช.สันป่าตอง
  รพช.สันกำแพง
  รพช.สันทราย
  รพช.หางดง
  รพช.ฮอด
  รพช.ดอยเต่า
  รพช.อมก๋อย
  รพช.สารภี
  รพช.เวียงแหง
  รพ.ไชยปราการ
  รพช.แม่วาง
  รพช.แม่ออน
  รพช.วัดจันทร์วีดีทัศน์ ทั้งหมด   
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ศุภชัย นะที