หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

                                       -                                                                                                                                                            หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงาน

ระบบการรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสู่การปรับระบบบริการ (Patient Experience Program: PEP)
ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

15 ส.ค. 2561

08 มิ.ย. 2561

08 มิ.ย. 2561

08 มิ.ย. 2561

08 มิ.ย. 2561


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

08 ส.ค. 2562

08 ส.ค. 2562

07 ส.ค. 2562

31 ก.ค 2562

31 ก.ค 2562


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

21 พ.ย. 2562

11 พ.ย. 2562

05 พ.ย. 2562

13 ก.ย. 2562

21 ส.ค. 2562


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

29 ต.ค. 2562

21 ต.ค. 2562

07 ต.ค. 2562

27 ก.ย. 2562

27 ก.ย. 2562

ความรู้เรื่อง PM 2.5 สาเหตุ ผลกระทบต่อสุขภาพระยะสั้นและระยะยาว แนวทางการปฏิบัติตัวและการป้องกันตนเอง

ขอบคุณสำหรับ วีดีโอดีๆ ช่องทางเฟสบุ๊ค

     

*********************************************

สาระน่ารู้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลฯ ... "ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการนำบัตรโรงพยาบาล และบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งมารับบริการ...."


นพ.วิเชียร ศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
ระบบบริหารความเสี่ยง
แนวทาง ITA 2561
แนวทาง ITA 2562
รับร้องเรียน
ระบบ E-office
ดาวน์โหลดเอกสาร
การจัดการความรู้
ขั้นตอนการให้บริการ
Nurseinfo
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00531 - สสอ.แม่แจ่ม
  05831 - รพ.สต.ท่าผา
  05832 - รพ.สต.บ้านทับ
  05833 - รพ.สต.แม่ศึก
  05834 - รพ.สต.แม่ศึก
  05835 - รพ.สต.แม่นาจร
  05836 - รพ.สต.แม่นาจร
  05837 - รพ.สต.บ้านจันทร์
  05838 - รพ.สต.ปางหินฝน
  05839 - รพ.สต.ปางหินฝน
  05840 - รพ.สต.กองแขก
  10266 - สสช.บ้านแม่แฮเหนือ
  13987 - รพ.สต.กองแขก
  13988 - รพ.สต.แม่แดด
  13989 - รพ.สต.แจ่มหลวง
  22380 - รพสต.บ้านนาฮ่อง
  23736 - รพช.วัดจันทร์
  23976 - รพสต.บ้านแม่ตะละ


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  รพช.เทพรัตนเวชชานุกูล
  รพช.เชียงดาว
  รพช.ดอยสะเก็ด
  รพช.แม่แตง
  รพช.สะเมิง
  รพช.แม่อาย
  รพช.พร้าว
  รพช.สันป่าตอง
  รพช.สันกำแพง
  รพช.สันทราย
  รพช.หางดง
  รพช.ฮอด
  รพช.ดอยเต่า
  รพช.อมก๋อย
  รพช.สารภี
  รพช.เวียงแหง
  รพ.ไชยปราการ
  รพช.แม่วาง
  รพช.แม่ออน
  รพช.วัดจันทร์
โครงสร้างงาน

วีดีทัศน์ ทั้งหมด   

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ศุภชัย นะที
 HosThai.com